English
חובת הפרשה לקרן פנסיה בענף הדפוס

 

שאלה

אני עובד כחודשיים בבית דפוס קטן ( 4 עובדים). לטענת המעביד , היות ואני נמצא בתקופת נסיון אין הוא מחוייב להפריש עבורי כספים לקרן פנסיה. האם המעביד צודק?

 

תשובה

המעביד אינו צודק.

בהתאם להסכם הקיבוצי ולצו ההרחבה בענף הדפוס, מעביד מחוייב להפריש לקרן פנסיה תשלומים החל מהיום הראשון לעבודה של העובד במפעל..

יודגש כי חובת ההפרשה לקרן הפנסיה בענף הדפוס חלה הן על עובדים קבועים והן על עובדים זמניים.

 

eXTReMe Tracker