English
עבודה ביום הבחירות

 

על פי סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי-התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם". 

 

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב] תשכ"ט-1969, קובע כי:

"עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו מעבידו את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת".

 

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמונה-עשרה, ביום הבחירות שיערך ב-10.2.2009 יפעלו כסדרם סוגי השירותים הציבוריים הבאים:

 

1.   שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.

2.   בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.

3.   מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.

4.   שירותי התקשורת.

5.   מפעלי מים וחשמל.

6.   אספקת דלק והעברתו.

7.   תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.

8.   עיתונות, רדיו וטלוויזיה.

9.   הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.

10. חנויות לממכר מזון בין השעות 6:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).

11. אפיית לחם והובלתו וייצור מוצרי חלב.

12. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.

13. שירותי קבורה.

14. שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

 

גם לעובדים במקומות העבודה הנ"ל, תינתן אפשרות לעובדים בם להצביע.

 

למרות קביעת יום הבחירות כיום שבתון, אין איסור בחוק על העסקת עובדים מרצון ביום הבחירות. עם זאת, אין כל הנחיה באשר לגובה התשלום שינתן לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות. קיימת המלצה של התאחדות התעשיינים לפיה יש לשלם לעובד שעבר ביום הבחירות  את השכר המגיע לו על פי סעיף 136, בתוספת שכר יום עבודה רגיל. כך גם בפס"ד קוזמינסקי נ. מרחב נפסק כי עבודה ביום הבחירות לכנסת מזכה בתשלום בשיעור של 200%.

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker